2020. CADUCITAT BORSA TREBALLADORS/ES SOCIALS

Caducitat de la Borsa de treball temporal de treballadors/es socials per cobrir baixes temporals.