Sol·licitud de certificat acreditatiu de l'existència d'una edificació

Tramitar escriptures públiques de declaracions d'obres construïdes abans de 1990.

Òrgan administratiu responsable: Alcalde

On es pot trobar més informació:

  • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer
  • Real Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’ octubre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana
  • Decret 64/20014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
  • Normativa del planejament general
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

El propietari de la finca

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Quina documentació es lliura? Certificat acreditatiu de l'existència d'una edificació.

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Certificat existència edificació

 En el cas que la superficie de l'edificació no coincideixi amb les dades cadastrals cal la següent documentació tècnica visada: plànol de situació i planejament a escala no menor a 1:1000, identificant la finca.

 Descripció de la finca: anys d'acabament de la construcció, nombre de plantes, distribució de cadascuna d'elles i indicació de l'estat de conservació de la finca

 Plànol de cada planta a escala 1:50 o 1:100

 Plànol de secció a escala 1:50 o 1:100

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:40