Sol·licitud de certificat d'aprofitament urbanístic

Sol·licitar a l'ajuntament informació sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada (possibilitat d'edificar, i condicions que estableix el planejament)

Òrgan administratiu responsable: Arquitecte Municipal

On es pot trobar més informació: 

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
  • Normativa del planejament general 
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics 
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

Qualsevol interessat

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Quina documentació es lliura? Certificat de l'informe tècnic sobre el règim urbanístic aplicable a una finca determinada.

Documentació necessària?

 Certificat d'aprofitament urbanístic

 Plànol d'emplaçament de la finca a escala no menor a 1:1000

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Segons l'ordenança corresponent

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:42