Sol·licitud de renuncia o desestiment de la llicència

Informar a l'administració que renuncia als drets i obligacions inherents a la titularitat d'una llicència o a la tramitació d'un expedient de llicència d'obres

Òrgan administratiu responsable: Alcalde/Junta de Govern Local

On es pot trobar més informació: 

  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
  • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
  • Normativa del planejament general 
  • Ordenança reguladora de la tramitació dels expedients urbanístics 
  • Ordenances fiscals

Qui el pot demanar?

Promotor o propietari de la finca

Quan es dóna resposta?

Un mes com a màxim.

Sentit del silenci administratiu? Positiu

Quina documentació es lliura? Notificació de l'acord de presa de raó de la renuncia o desestiment

Documentació necessària?

 Renúncia o desestiment obres

 Full de dades del compte bancari on practicar la devolució conformat per l'entitat bancària

Quan es pot demanar?

Sempre


Canals de tramitació

PresencialmentDepartament d'UrbanismeCarrer del Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Cal annexar al formulari el model de sol·licitud i la resta de documentació que s'indica en l'apartat de documentació necessària.

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-04-2022 12:46