Bases reguladores per a la concessió de subvencions a joves amb necessitat d'ajuda pel pagament del lloguer del seu habitatge principal.

Aprovació definitiva de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions a joves amb necessitat d’ajuda pel pagament del lloguer del seu habitatge principal.

Es poden presentar sol·licituds dins del període vint dies, comptats des l’endemà de la publicació de l’anunci amb el text íntegre de les bases en el Butlletí Oficial de la Província.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-09-2020 08:27