Bases reguladores de subvencions a persones joves amb necessitat d'ajuda pel pagament del lloguer

Aprovació inicial de les Bases reguladores de subvencions a persones joves amb necessitat d'ajuda pel pagament del lloguer

Data d’aprovació inicial de les Bases. Ple de 18.02.2021.

Es poden presentar al·legacions dins del període vint dies, comptats des l’endemà de la publicació de l’anunci del tràmit d’audiència en el Butlletí Oficial de la Província

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2021 13:42