Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021 per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica ocasionada pel covid-19

Aprovació inicial de les Bases reguladores dels ajuts urgents extraordinaris 2021 per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica ocasionada pel covid-19.

Data d’aprovació inicial de les Bases. Ple de 18.02.2021.

Es poden presentar al·legacions dins del període vint dies, comptats des l’endemà de la publicació de l’anunci del tràmit d’audiència en el Butlletí Oficial de la Província

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-02-2021 12:18