Sol·licitud d'ajut urgent extraordinari 2021 per garantir ingressos suficients per a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica ocasionada pel COVID-19

Òrgan administratiu responsable: Àrea de Qualitat de Vida

Qui el pot demanar?

Totes aquelles persones que ho estimin oportú i que creguin que compleixen els requisits establerts en les bases

Quan es dóna resposta?

Màxim de 3 mesos

Sentit del silenci administratiu: Denegatori

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Documents acreditatius de la situació laboral sobrevinguda: últim contracte de treball, document de finalització de contracte, últimes dues nòmines, declaració responsable d'ingressos, o d'altres documents acreditatius de la situació de vulnera

 Certificat de titularitat de compte bancari o full de tercers on consti el compte corrent del sol·icitant on ingressar l'ajut.

 Contracte de lloguer de l'habitatge i darrer rebut pagat.

 Acreditació del deute hipotecari i quotes impagades emesa per la corresponent entitat bancària.

 Saldos i moviments econòmics de tots els comptes bancaris que disposi la unitat familiar a partir de gener de 2021.

 Full de dades bancàries

Quan es pot demanar?

Entre el 10 i el 28 de maig


Canals de tramitació

Cal demanar cita prèvia aquíPresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-05-2021 10:51