Subvenció d'ajut als joves per l'ajuda del pagament del lloguer del seu habitatge principal

Subvenció econòmica, d’ajut al lloguer de l’habitatge habitual. Serà subvencionable el 40% del preu del lloguer fins a un màxim de 300 euros mensuals durant sis mesos.

Òrgan administratiu responsable: Oficina Local d'habitatge i Joventut

Qui ho pot demanar?

  • Les persones sol·licitants han d’haver nascut entre els anys 1985 i 2002, ambdós inclosos i han de tenir 18 anys mínim i 35 anys com a màxim en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Haver estat empadronat/da com a mínim els últims tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud i residir efectivament a Malgrat de Mar en l’actualitat.
  • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on s’està empadronat.
  • El preu màxim del lloguer no podrà superar els 750 € mensuals.
  • Disposar d’un contracte de treball o qualsevol altre font d’ingressos acreditable.
  • Estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb l’administració.
  • Que el conjunt d’ingressos bruts dels membres de la unitat familiar no superi les quanties següents:

Membres de la unitat familiar

 

Ingressos bruts màxims (segons SMI)

1

SMI x 1,50 x 14

19.950 €

2

SMI x 2,00 x 14

26.600 €

3

SMI x 2,50 x 14

33.250 €

4

SMI x 3,00 x 14

39.900 €

5 o més

SMI x 4,00 x 14

53.200 €

 

 

SMI  (Salari Mínim Interprofessional). Segons el Reial Decret 231/2020, de 4 de febrer, el salari mínim interprofessional està actualment fixat en 950 € mensuals i 13.300 € anuals (dividits en 14 pagues). 

Quan es dóna resposta?

Es resoldran en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data límit del termini de presentació de sol·licituds.
Sentit del silenci administratiu : Negatiu

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Declaració jurada de complir amb els requisits: que el/la sol·licitant no ostenti la titularitat de cap ben immoble, estar al corrent de totes les obligacions fiscals amb l'administració i que el conjunt d'ingressos bruts dels membres de la unitat

 Còpia del DNI

 Còpia del Contracte de treball, o document acreditatiu de cobrament de la prestació d'atur.

 Còpia del contracte de treball del sol·licitant o còpia del document acreditatiu de la prestació d'atur.

 Còpia del document acreditatiu de reducció dels ingressos com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

 Formulari normalitzat de dades del compte corrent on transferir la subvenció

Quan es pot demanar?

Del 10 de setembre al 9 de desembre de 2020


Canals de tramitació

Amb cita prèviaPresencialmentCentre Cívic MalgratCarrer del Segre, 108380 - Malgrat de Mar (Barcelona)

Preu

Gratuït
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-11-2020 17:04