Declaració responsable d'obertura

Posar en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació. També s’utilitzarà aquest document per les modificacions introduïdes a l’activitat.

Mitjançant la “declaració responsable d'obertura” l’interessat posa en coneixement de l’Administració l’inici d’una activitat econòmica innòcua, de les incloses en l’Annex I de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica (http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6920/1436266.pdf) i declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el seu exercici.

Exemples d’activitats subjectes a declaració responsable d’obertura: activitats que es desenvolupen en establiments de comerç al detall, perruqueries i tractaments de bellesa, gimnàs, reparació d’ordinadors i electrodomèstics, activitats de fotografia, si la superfície no supera els 120 m2.

Trobareu tota la informació detallada d'aquest tràmit aquí.

Documentació necessària?Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 31-01-2020 12:29