Ajuts per l'Adquisició de Llibres Escolars

Ajuts econòmics destinats a subvencionar part del cost dels llibres escolars, d’Educació Infantil, Primària i Secundària Obligatòria pel curs 2019-2020, a famílies amb dificultats econòmiques.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d'Acció Social i Ciutadania

 

 • Pot presentar la documentació per a la sol•licitud algú que no sigui el pare, mare o tutor legal del nen o nena? Sí, sempre que l’imprès estigui signat pel pare, mare o tutor legal 
 • Es pot presentar més d’una sol·licitud de beca? Es presenta una sol·licitud per a tots els infants de la unitat familiar.
 • Qui em pot informar o aclarir dubtes sobre la sol·licitud de la beca? A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

Qui el pot demanar?

Les famílies que compleixin els següents requisits:

 1. Estar empadronat al municipi de Malgrat de Mar.
 2. Estar matriculat a un centre escolar d’ensenyaments obligatoris de Malgrat de Mar pel curs 2019-2020. Excepte que la plaça atorgada per Departament d’Ensenyament per Necessitats Educatives Especials fora del municipi.
 3. Adquirir els llibres a l’AMPA de l’escola, propi centre o  llibreria del municipi.
 4. Poden optar a aquests ajuts les famílies que no superin uns ingressos mensuals màxims de: 
Unitat familiar Ingressos mensuals
Un adult i un infant menor de 16 anys 1.070,59 €
Un adult i dos infants 1.317,65 €
Un adult i tres infants 1.564,69 €
Dos adults i un infant 1.482,35 €
Dos adults i dos infants         1.729,41 €
Dos adults i tres infants           1.976,45 €
Tres adults i un infant 1.894,11 €
Tres adults i dos infants         2.141,17 €
Tres adults i tres infants         2.388,21 €

 

5. No disposar de suficient saldo ( a data 24.05.2019) per a la compra de llibres. Sinó es denegarà l’ajut.

Quan es dóna resposta?

 • Notificació atorgació: Es notificarà electrònicament a qui ho hagi sol·licitat.
 • La relació de sol·licituds es penjarà al taulell anuncis de la regidoria d’Acció Social i Ciutadania del 26 d’agost fins el 5 de setembre de 2019. En aquest termini serà obligatori recollir les butlletes d’aprovació  per a la compra de llibres.
 • A partir del 5 de setembre, si no s’ha recollit la butlleta, s’entendrà que es renúncia a l’ajut.

Un cop atorgada la beca, es lliura una butlleta amb l’import de l’ajut, per tal que es porti a l’AMPA o llibreria del municipi per a descomptar aquest import del cost de l’adquisició dels llibres. Aquesta butlleta un cop emplenada i segellada per l’AMPA o llibreria s’ha de retornar a l’Àrea de Serveis Personals

Quina documentació es lliura?

La sol·licitud degudament emplenada i signada, adjuntant tota la documentació requerida. 

Sentit del silenci administratiu?

No concedida

Documentació a consultar:

Es consultarà la informació econòmica derivada de qualsevol tipus de prestació:

 • Pensions INSS
 • Renda Garantida de Ciutadania
 • Prestacions per atur i/o subsidis i el  període concedit. 

Qui el pot demanar?

Les famílies que compleixin els següents requisits:


Estar empadronat al municipi de Malgrat de Mar.

Estar matriculat a un centre escolar d'ensenyaments obligatoris de Malgrat de Mar pel curs 2019-2020. Excepte que la plaça atorgada per Departament d'Ensenyament per Necessitats Educatives Especials fora del municipi.
Adquirir els llibres a l'AMPA de l'escola, propi centre o  llibreria del municipi.

Documentació necessària?

 Sol·licitud

 Fotocopia moviments bancaris (comptes, llibretes, etc.) dels darrers 6 mesos.

 Fotocòpia de les 4 darreres nòmines.

 En cas de treballadors autònoms, declaració trimestral d'hisenda

 Declaració jurada d'ingressos, sinó es te nòmina.

Quan es pot demanar?

Presentació sol·licituds del 3 al 21 de juny. En cas de famílies nouvingudes amb matricula al centre escolar posterior al període oficial de matriculació, poden fer la petició d'ajut per la compra de llibres fins al 28 de febrer de 2020.


Canals de tramitació

Per acreditar la situació econòmica, es requerirà la documentació econòmica referent a tots els membres de la unitat familiar. L'Ajuntament de Malgrat de Mar es reserva el dret a sol·licitar altra documentació que consideri necessària per valorar la sol·licitud.PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Documentació a adjuntar: detallada en l'apartat de documentació necessària.

Preu

La sol·licitud de la beca no comporta cap cost.

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-05-2020 12:33