Sol·licitud de plaça en el Programa de Termalisme Social de l'IMSERSO. Temporada 2021

Què és i per a què serveix

Dins del Programa de Termalisme de l’Imserso, s’inclouen els següents Serveis:

 • Allotjament i manutenció en règim de pensió completa i en habitació doble compatida.
 • Tractaments termals bàsics que inclouen:
  • Reconeixement mèdic a l’ingrés per prescriure el tractament adequat.
  • Tractament termal bàsic que prescriu el metge
  • Seguiment mèdic del tractament
  • Activitats d’oci i temps lliure ofertades gratuïtament pel balneari
  • Pòlissa col·lectiva d’assegurança turística.

No s’inclouen els desplaçaments al balneari.

Qui ho pot demanar

 • Ser pensionistes de jubilació o incapacitat del Sistema de Seguretat Social espanyol.
 • Ser pensionista de viduïtat i tenir 55 anys o més.
 • Pensionistes per altres conceptes o perceptor de prestacions o subsidis d’atur, en tots els casos amb 60 anys o més.
 • Ser titular o beneficiari del Sistema de la Seguretat Social, amb 65 anys o més.

Poden acompanyar al sol·licitant (sense requisits d’edat i pensió):

 • Cònjuge o parella de fet.
 • Fill/a amb discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 45%, sempre que vagi acompanyat dels pares i ocupi llit supletori dins la mateixa habitació.

Les persones usuàries de plaça hauran de reunir els següents requisits:

 • Poder valer-se per si mateix per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària
 • Necessitar els tractaments termals sol·licitat i no tenir una contraindicació mèdica per a la seva recepció.
 • Obtenir, d’acord amb el barem establert, la puntuació que li permeti accedir a un dels balnearis i torns establerts.

Quin cost té

 • Els usuaris abonaran al balneari, per assistir al torn corresponent, l’import fixat en la resolució de convocatòria de places segons el balneari, la temporada i la durada del torn triat. S’haurà de fer una paga i senyal de 40€ en el moment de fer la reserva de plaça per tal que aquests sigui efectiva
 • Desplaçament des del lloc d’origen fins al Balneari

En quines dates es pot fer?

Les sol·licituds de participació s’han de presentar abans de l’1 d’octubre de 2021

On s'ha d'adreçar el ciutadà per fer la gestió

 • A l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, C/ Can Feliciano, s/n
 • Seu electrònica Imserso
 • En sobre franquejat, sense certificar, a l’adreça següent:
  • Programa Termalismo del Imseso, Apartado de Correos 61.285, 28080 - Madrid

Quina documentació es lliura

Imprès sol·licitud, i relació balnearis amb dates i preus

Termini de resolució

Tres mesos des de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds

Sentit del silenci adminstratiu

La resolució adoptada es notifica a totes les persones sol·licitants

Altra informació

Derivat de la situació sanitària ocasionada per la Covid-19 els usuaris podran participar sempre que es compleixin estrictament totes les mesures i protocols adoptats en el seu país, comunitat autònoma o regió d’origen, així com els establerts pel país, comunitat autònoma o regió de destinació.

Es garanteix el reemborsament de la totalitat de les despeses anticipades de l’estada en el cas de que la persona sol·licitant del viatge comuniqui a l’establiment termal la seva anul·lació  en els 7 dies anteriors al seu inici per estar afectat o tenir que fer quarantena mèdica relacionada amb la Covid-19

 

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

 

Documentació necessària?Canals de tramitació

Àrea de Serveis PersonalsPresencialmentServeis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet
Seu electrònica Imserso

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-09-2021 10:16