Subvenció destinada al lloguer d'habitatge

Son ajuts econòmics directes per al pagament d’habitacions, lloguers, fiances d’habitatges, i despeses per millorar les condicions higièniques i de salubritat de l’habitatge.

Òrgan administratiu responsable: Regidoria d’Acció Social i Ciutadania

 

Qui el pot demanar?

Tota persona que reuneixi entre d’altres els requisits següents:

  • Estar empadronat a Malgrat de Mar
  • Estar en situació de risc residencial.
  • Tenir uns ingressos no superiors als límits establerts en la convocatòria
  • No pagar un lloguer superior a 600€/mes
  • Haver estat exclòs o no poder accedir a les subvencions per a l’habitatge del Departament d’Habitatge de la Generalitat

Dades a consultar:

Marcar les caselles de la documentació complementària per acreditar la situació familiar que correspongui:

  • Grau discapacitat
  • Grau dependència

Quan es dóna resposta?

Un mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Quina documentació es lliura? Còpia sol·licitud registrada

Sentit del silenci administratiu? Negatiu

Documentació necessària?

 Model de sol·licitud de subvenció i declaració responsable

 Declaració jurada d'ingressos

 Original del DNI o NIE del sol·licitant per tal de comprovar les dades

 Autorització consulta diferents padrons i registres fiscals degudament signada

 Justificant d'ingressos dels darrers 6 mesos

 Extractes bancaris del darrers 6 mesos

 Original i fotocòpia contracte lloguer

 Rebuts quota lloguer i/o pressupost resta despeses a finançar

 Declaració responsable compliment requisits convocatòria

 Document tercers.

Quan es pot demanar?

S'obre convocatòria anual.


Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'atenció a l'usuari (OAC)Carrer Carme, 3008380 - Malgrat de Mar (Barcelona)Serveis a la PersonaCan Feliciano, s/n08380 - Malgrat de Mar (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Cap

ÀMBITS TEMÀTICS

Documents adjunts

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-05-2020 11:21