Ajudes de la Generalitat en matèria d'Educació

Última revisió 14-01-2020 16:17
29/06/2006

La regidoria d'Ensenyament informa que el Departament d'Educació de la Generalitat va fer públic ahir que destinarà subvencions per posar en marxa un servei d'acollida a les escoles públiques, que imparteixen el cicle infantil i el de primària, per a aquells alumnes d'entre 3 i 6 anys que tinguin un germà a primària i que, a causa de la sisena hora, no coincideixin en els horaris.

Segons el Departament d'Educació, l'objectiu és conciliar els horaris de les famílies que tinguin fills en les etapes d'infantil i primària. Per això, el govern català subvencionarà els centre que apliquin la sisena hora amb recursos econòmics, que es repartiran en funció del nombre d'alumnes, per contractar monitors que ofereixin un servei d'acollida per als alumnes d'enre 3 i 6 anys, que tinguin germans amb els quals no coincideixin en els horaris a causa d'aquesta nova hora lectiva.

La regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Malgrat també vol informar que el departament ha aprovat que els centres concertats rebin entre 300 i 600 euros de subvenció per cada estudiant amb necessitats educatives específiques que s'hi matriculi.