L'Estat decreta el tancament d'establiments turístics

Última revisió 20-03-2020 11:27
20/03/2020

El Ministeri de Sanitat ha aprovat l’Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió de l’obertura d’establiments d’allotjament turístic, d’acord amb el Reial Decret que declara l’estat d’alarma.
S’ordena la suspensió de l’obertura al públic d’hotels, allotjaments turístics similars, càmpings, i aparcament de caravanes. Només excepcionalment es permet els serveis de vigilància, seguretat i manteniment d’aquests establiments.

El tancament s’efectuarà quan no tinguin clients als que calgui atendre i, en tot cas, en el termini de set dies naturals.
Els establiments esmentats podran continuar, si en data 14 de març de 2020 allotjaven clients de manera estable i de temporada, i si els seus ocupants en els seus espais habitacionals poden desenvolupar les activitats de primera necessitat en els termes del Reial Decret de l’estat d’alarma. No podran admetre nous clients fins que s’acabi la suspensió.


Aquesta suspensió durarà fins la finalització de l’estat d’alarma.

 

Més informació: https://boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

 

 

Informació pandèmia
Informació pandèmia