Bústia de lliurament de factures electròniques

Presentació de factures

Els proveïdors de l'Ajuntament de Malgrat de Mar poden presentar les seves factures en format electrònic a través de la Bústia de Lliurament de Factures Electròniques.

De conformitat amb el que disposa l'article 5è de l'Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny pel que es regulen les condicions tècniques i funcionals que ha de reunir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques per a la correcta remissió de factures electròniques caldrà que amb caràcter obligatori les mateixes continguin els camps que es detallen a continuació:

 

 

 

 

 

Els proveïdors poden validar la factura electrònica en l'adreça http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/

Es posa a disposició dels proveïdors el telèfon 902 90 10 80 per solventar problemes amb la factura electrònica.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-05-2019 16:47