Ofertes de treball

Bases generals

2021. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2021

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2021.

2020. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2020

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2020.

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Torn lliure

En tràmit

2021. DOCENT DE L'ESCOLA D'ADULTS

Bases específiques reguladores i convocatòria per a la provisió d'una plaça de docent de l'Escola d'Adults de l'àmbit de la comunicació, mitjançant concurs oposició i torn obert.
Termini per a la presentació d’instàncies del 16.06.2021 a 14.07.2021

2021. OFICIAL DE VIA PÚBLICA

Bases específiques i convocatòria del procés d'estabilitat per l'accés a la condició de personal laboral fix, d'un/a oficial de via pública.

Termini per a la presentació d’instàncies del 16.06.2021 a 14.07.2021

Finalitzades

2021. DUES PLACES ADMINISTRATIU/VA

Provisió en propietat de 2 places d'administratiu/va.

Relació persones admeses i excloses, determinació data proves i composició del Tribunal.

2021. TÈCNIC/A GIS-CADASTRE

Procés d’estabilitat per a l’accés a la condició de personal fix, mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació indefinida com Tècnic/a GIS-Cadastre, grup A2.

Resolució d’aspirants admesos i exclosos, data de les proves i composició del Tribunal.

2020. CONSERGES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS

Bases del procés d'estabilitat per a l'accés a la condició de personal fix de l'Ajuntament de Malgrat de Mar, 4 conserges instal·lacions municipals, torn obert, concurs de mèrits.

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

Finalitzades

2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE COMPRES

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Compres per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Desistiment / Desertes

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

Finalitzades

2021. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL, TREBALL ALS BARRIS 2020

Selecció d'una tècnica auxiliar en inserció laboral, treballs als barris 2020

2020. DINAMITZADOR/A COMUNITÀRIA

Procés de selecció de Dinamitzadora comunitària, dins del Projecte Treball als barris 2020

2020. TÈCNIC/A EN INSERCIÓ LABORAL

Selecció d'un/a Tècnic/a en Inserció Laboral dintre del programa de la Diputació de Barcelona Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació, 3 mesos 20 hores setmanals.

2020. BRIGADA JOVE

Bases específiques reguladores del procés de selecció de set joves de 16 a 22 anys per a treballar a la Brigada Jove 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Desistiment / Desertes

Provisió de llocs

En tràmit

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2021 12:35