Ofertes de treball

Bases generals

2021. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2021

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2021.

2020. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2020

Bases comunes reguladores de les convocatòries dels procediments de selecció dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat de 2020.

2019. BASES COMUNS PROCESSOS SELECCIÓ 2019

Bases comunes reguladores de les convocatòries de procediment de selecció i carrera dels Recursos Humans de l'Ajuntament per a l'anualitat 2019 i que integra les bases de selecció de personal estable (personal laboral i funcionari) i de temporada

Torn lliure

En tràmit

2021. ADMINSTRATIU/VA

Convocatòria per la cobertura d'una plaça d'administratiu/va, mitjançant concurs oposició i règim torn lliure

Termini per a la presentació d'instàncies: del 03.12.2021 al 07.01.2022.

2021. AGENT POLICIA LOCAL Mobilitat Interadministrativa

Convocatòria per la cobertura d'una plaça d'agent de Policia Local, mitjançant concurs específic de mobilitat interadministrativa

Desistiment / Desertes

Torn Promoció Interna

En tràmit

Finalitzades

2019. TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a d'Educació per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE COMPRES

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Compres per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. TÈCNIC/A DE SERVEIS GENERALS

Provisió de lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Generals per concurs-oposició i torn promoció interna.

2019. OFICIAL ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ESPAIS VERDS

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Espais Verds, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A ENLLUMENAT

Provisió d’un lloc de treball d’Oficial 1a Enllumenat, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica.

2019. OFICIAL VIA PÚBLICA

Provisió de tres llocs de treball d’Oficial Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

2019. OFICIAL 1A VIA PÚBLICA

Provisió de dos llocs de treball d’Oficial 1a Via Pública, torn promoció interna i sistema concurs amb prova pràctica

Desistiment / Desertes

Seleccions de caràcter temporal

En tràmit

2021. BORSA DE TREBALL TREBALLADORS/ES I EDUCADORS/ES SOCIALS

Bases específiques del procés de selecció per a la creació d'una Borsa de Treball per contractacions de Treballadors/es i Educadors/es Socials. Les entrevistes tindran lloc a l'Ajuntament de Malgrat de Mar, Cr. Carme, 30.

Finalitzades

2022. UN OFICIAL I DOS PEONS DE PINTURA

Acta del procés de selecció d'un oficial i dos peons de pintura, dins del Projecte Treball als barris 2021 - Posem-hi color

2022. DUES AGENTS CÍVIQUES

Acta del procés de selecció de dues agents cíviques, dins del Programa Treball i Formació 2021 - Línia MG45

2021. TÈCNICA AUXILIAR EN INSERCIÓ LABORAL, TREBALL ALS BARRIS 2020

Selecció d'una tècnica auxiliar en inserció laboral, treballs als barris 2020

2020. DINAMITZADOR/A COMUNITÀRIA

Procés de selecció de Dinamitzadora comunitària, dins del Projecte Treball als barris 2020

2020. TÈCNIC/A EN INSERCIÓ LABORAL

Selecció d'un/a Tècnic/a en Inserció Laboral dintre del programa de la Diputació de Barcelona Reforç extraordinari dels serveis locals d'ocupació, 3 mesos 20 hores setmanals.

2020. BRIGADA JOVE

Bases específiques reguladores del procés de selecció de set joves de 16 a 22 anys per a treballar a la Brigada Jove 2020 de l'Ajuntament de Malgrat de Mar. 

Desistiment / Desertes

Provisió de llocs

En tràmit

Desistiment / Desertes

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 06-02-2021 12:35