POUM


Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005. Publicat el 21 d'octubre de 2005 al DOGC número 4494 El Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és executiu d'ençà el 22 d'octubre de 2005.

MAPA URBANÍSTIC de Malgrat de Mar: visor que permet consultar de manera interactiva la informació cartogràfica del  POUM (Classificació del sòl, Qualificació i Sectors de desenvolupament) i extreure fitxes d’informació urbanística, consultar expedients urbanístics, mesurar distàncies i superfícies i imprimir plànols a escala.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-08-2020 12:00