POUM


Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona el 13-7-2005. Publicat el 21 d'octubre de 2005 al DOGC número 4494 El Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal és executiu d'ençà el 22 d'octubre de 2005.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-01-2020 18:40