Butlletí digital

Responsable del tractament Ajuntament de Malgrat de Mar
C. Carme, 30 (08380 – Malgrat de Mar)
Tel.: 93 765 33 00 Fax: 93 761 09 93 correu@ajmalgrat.cat
www.ajmalgrat.cat
Dades de contacte delegat de protecció de dades Servei d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD ENS LOCALS - Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Ed Migjorn, bloc B, 2a planta
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 (08035 – Barcelona)
Telèfon: 93 472 65 00 dpd.ajmalgrat@diba.cat
Finalitat del tractament  Gestionar i tramitar l’enviament de butlletins o correus electrònics  amb informacions relacionades amb els serveis, activitats i iniciatives de l’ajuntament, en l’exercici de les seves competències.
Base jurídica Reglament General de Protecció de Dades 2016/679.
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Destinataris No estan previstes cessions de dades
Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, sol•licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’adreça de l’Ajuntament o mitjançant la seva seu electrònica (www.ajmalgrat.cat).
Termini conservació de les dades Les seves dades personals per a la realització d’aquest tractament es conservaran fins que vostè s'oposi a aquest tipus de tractament, la qual cosa pot fer en qualsevol moment, sol•licitant-nos que desitja deixar de rebre aquesta informació.
Reclamació Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament, mitjançant la seu electrònica (www.ajmalgrat.cat) o per mitjans no electrònics.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 26-09-2019 11:10