Malgrat inicia la naturalització dels espais verds, deixant de segar les gespes per afavorir la biodiversitat

Última revisió 28-05-2020 11:46
28/05/2020

El servei municipal d'Espais Verds ha iniciat un procés de naturalització per tenir una jardineria més natural i sostenible, reduint l'impacte ambiental i guanyant en biodiversitat. S'ha deixat de fer segues contínuades als prats, els quals ara són més alts i plens de plantes, i per tant, refugi de més fauna. La idea és incrementar les accions de naturalització per fer una gestió més ecològica i sostenible dels espais verds. 

El cap del servei d'Espais Verds, Carles Garcia, ha explicat que "és una gran oportunitat per contribuir a mitigar l'emergència climatica disminuint l’aportació de gasos que afavoreixen l’efecte hivernacle i per mantenir el verd d’una forma més natural i sostenible amb accions que afavoreixen la fauna i la natura". "Segar menys sovint alguns dels prats de gespes i herbassars, aconsegueix crear veritables illes de biodiversitat dins del nostre poble", ha afegit. Tot i així, el servei municipal d'Espais Verds controla les zones de gespa i sega les voreres. 

Avui el servei d'Espais Verds ha iniciat la col·locació de rètols informatius a diferents indrets del poble per explicar aquestes accions que han d'afavorir una jardineria més natural i sostenible. Els rètols informatius es col·locaran al Parc del Castell, Parc Francesc Macià, plaça de la Germana Campos i Jardins de la Solidaritat, entre d'altres. 

 

Naturalització dels espais verds
Naturalització dels espais verds