Arranjats el paviment i la coberta del gimnàs de l'Escola Marià Cubí

Última revisió 12-12-2019 10:50
24/10/2019

L'Ajuntament ha portat a terme les obres d'arranjament i reforç de la coberta i les de renovació del paviment del gimnàs de l'Escola Marià Cubí.

S'ha arranjat i reforçat la coberta i s'ha substituït el terra del gimnàs de l'escola Marià Cubí ja que estaven molt malmesos. Les obres d'arranjament de la coberta les ha portat a terme l'empresa Copegam SL per un import de 19.493,10 euros i les obres de substitució del paviment l'empresa Talleres Palautordera SA (TP Sport) per un import d'11.462,33 euros.

Arranjats el paviment i la coberta del gimnàs de l'Escola Marià Cubí
Arranjats el paviment i la coberta del gimnàs de l'Escola Marià Cubí