El mercat setmanal de la roba i complements torna aquest dijous amb el 100% de les parades

Última revisió 23-06-2020 14:26
23/06/2020

El mercat setmanal de roba i complements es reobrirà aquest dijous 25 de juny. L’Ajuntament de Malgrat de Mar ha autoritzat finalment la venda per a totes les parades amb les diferents mesures de seguretat i limitant l’aforament a 600 persones. El mercat setmanal havia de reobrir el passat dijous, el dia 18, amb la meitat de parades, però el mal temps ho va impedir. Ara però hi seran el 100% dels paradistes.

Al decret signat per l’alcalde, Joan Mercader, s’estableixen les mesures de seguretat que hauran de  complir els paradistes i que són les següents: 

-    Evitar el contacte físic i mantenir una distància mínima de un metre i mig metres amb els clients, i entre les pròpies persones treballadores de la parada.

-    Rentar-se les mans a l'inici i al final de l'activitat, i sempre que sigui necessari durant la jornada i eixugar-se amb paper d’un sol ús.

-    Utilitzar correctament guants i mascaretes i disposar de gels hidroalcohòlics per les mans.

-    Informar oralment als clients, si és necessari, del sistema de cua (1 persona a primera línia de la parada i a una distància de 1.5 metres entre persones).

-    Servei d’atenció preferent a persones de més de 65 anys.

-    Cobrar preferentment amb targeta bancària. Excepcionalment, acceptar el pagament en metàl·lic i en aquest cas netejar amb gel alcohòlic els guants abans d’atendre la següent persona.

-    Neteja i desinfecció diària de la roba de treball, uniformes, davantals, etc. 

-    Netejar i desinfectar la parada sovint, com a mínim a l'inici i finalització de l'activitat, així com qualsevol superfície que hagi pogut ser tocada amb les mans. També cal netejar i desinfectar totes les superfícies dels vehicles de transport.

-    Comprometre’s a instal·lar els cartells informatius per recordar als clients les mesures de seguretat i higiene del mercat que els proporcioni l’Ajuntament.

-     Assegurar que no hi haurà cap treballador a l’activitat que no hagi complert el període d’aïllament domiciliari per haver estat diagnosticat de Covid-19 o que tingui algun dels símptomes, i que tampoc hi hagi cap treballador que es trobi en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada.

-    Seguir en tot moment les recomanacions de les autoritats competents, pel que fa a les mesures preventives en relació a la prevenció del Covid-19.

-    Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 1.5 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant), en cas que es pugui. Els paradistes hauran de vetllar per garantir aquesta distància de seguretat havent d’instal·lar a l’efecte qualsevol element físic o material que permeti garantir aquesta separació.

-    Seguir en tot moment les directrius de la policia local, del personal adscrit al mercat.

Pel que fa als clients del mercat, aquests hauran de tenir en compte: 

-    Aplicar-se gel hidroalcohòlic, a l’entrada i a la sortida del mercat, encara que es porti guants.

-    Respectar la distància de 1.5 metres entre persones.

-    Realitzar una única cua respectant el torn i la distància de 1.5 metres entre persones.

-    Realitzar els pagaments, sempre que sigui possible, amb targeta o mitjans Telemàtics.

-    Ús obligatori de mascareta.

-    Fer cua tant a l’entrada del recinte general, com davant la parada on es vagi a comprar, darrera la tanca, fins que el paradista no indiqui que es pot aproximar.

-    Els clients hauran de respectar la distància de 1.5 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada. En cas que la parada tingui dos treballadors podran ser dues a primera línia de parada.

-    Seguir el sentit de circulació d’entrada i sortida del recinte que estarà indicat.

-    Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar.

-    Rentar-se les mans i desinfectar els productes adquirits un cop s’arribi a casa.

-    Llençar els guants facilitats per les parades a la sortida del mercat, en el contenidor que s’habilitarà a l’efecte. 

Recordem que el mercat setmanal de la roba i complements, que es fa cada dijous, estava inactiu des que es va decretar l’estat d’alarma per la crisi sanitària de la covid-19. 

La Generalitat farà un pla específic properament per regular l’exercici de la venda no sedentària que pot suposar una modificació de les condicions del mercat tant pel que fa a aforaments, distàncies, ocupació de parades i mesures a adoptar per paradistes i clients.

Postal_mercat_A
Postal_mercat_A