El ple aprova les dedicacions i sous dels regidors del nou consistori

Última revisió 12-12-2019 10:50
05/07/2019

El ple de l'Ajuntament va prendre raó ahir vespre del nou cartipàs municipal, que reparteix la gestió d'aquest nou mandat 2019-2023 entre els diferents regidors. També es van constituir els grups polítics municipals -PSC, JXM, ERC, JXCatalunya-Malgrat ens Mou i CUP-, es va donar compte dels nomenaments dels tinents d'alcalde i es van aprovar les dedicacions i sous dels regidors. Els plens se celebraran el segon dijous de cada mes a les 19 h.

El nou govern municipal, format per PSC i JXCatalunya-Malgrat ens Mou, té 2 dedicacions exclusives:

-Sònia Viñolas (PSC) segona tinent d'alcalde i responsable de la coordinació de l'Àrea de Qualitat de Vida i regidories delegades de Manteniment i Via pública, Solidaritat i Cooperació i Gent Gran amb un sou de 32.000 euros bruts anuals.

-Ludwig Ivan Hasko (PSC), quart tinent d'alcalde i responsable de la coordinació de l'Àrea de Promoció del municipi i regidories delegades de Turisme, Comerç, Indústria, Pagesia i Esports amb 32.000 euros bruts anuals.

L'alcalde, Joan Mercader (PSC), amb les responsabilitats d'alcaldia, representació general del consistori, presidència dels òrgans de govern, coordinació política, directiva i coordinació de relacions interadministratives, tindrà una dedicació parcial del 80% i un sou brut anual de 42.000 euros.

El primer tinent d'alcalde, Jofre Serret (JXCatalunya-Malgrat ens Mou), amb les responsabilitats de la coordinació de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat i de l'Àrea de Govern Obert, regidories delegades d'Urbanisme, Projectes urbans, Salut Comunitària, Salut Pública, Participació Ciutadana i Creixement democràtic, Comunicació, Protocol i Acció Social; i portaveu del Govern, tindrà una dedicació parcial del 80% amb un sou brut anual de 40.000 euros.

Isabel Ortiz (PSC), tercera tinent d'alcalde i responsable de la Coordinació de l'Àrea de Serveis Generals, regidories delegades de Serveis Econòmics, Serveis General, OAC, Recursos Humans, Consum i Transparència, tindrà una dedicació parcial del 50% i un sou brut anual de 23.000 euros.

Lurdes Borrell (JXCatalunya-Malgrat ens Mou), quarta tinent d'alcalde i amb la coordinació Àrea de Promoció del municipi i regidories delegades de Turisme, Comerç, Indústria, Pagesia i Esports, tindrà una dedicació parcial del 50% amb un sou brut anual de 25.000 euros.

Sergio Ortín (PSC) amb les regidories d'Habitatge i Joventut, tindrà una dedicació parcial del 50% i un sou brut anual de 21.000 euros.

Sergi Cardona (PSC) amb la coordinació de l'Àrea de Seguretat Ciutadana, regidories delegades de Policia Local i Serveis Informàtics tindrà una dedicació parcial del 75% i un sou brut anual de 27.000 euros.

Cinzia Valbonesi (PSC); amb la coordinació Àrea de Benestar Social i regidories delegades d'Inserció Laboral, Igualtat i LGTBI i Barris, tindrà una dedicació parcial del 75% i un sou brut anual de 27.000 euros.

Óliver Sánchez-Camacho (PSC) amb les regidores d'Activitats, Ocupació de Via Pública, Platges, Mercats, Medi Ambient i Cementiri tindrà una dedicació parcial del 34,28% i un sou brut anual de 12.000 euros.

Els portaveus dels grups municipals de l'oposició, Carme Ponsa (JXM), Ramir Roger (ERC) i Enric Zaldo (CUP), tindran una dedicació parcial del 22,86% i un sou brut anual de 9.375,34 euros. La resta de regidors de l'oposició cobraran per assistències a plens i comissió informatives.

El nou cartipàs municipal amb 8 àrees


El nou govern municipal ha creat 8 àrees:

-Territori i Sostenibilitat, que tindrà com a cap Jofre Serret

-Serveis Generals, que tindrà com a cap Isabel Ortiz

-Govern Obert, que tindrà com a cap Jofre Serret

-Promoció del Municipi, que tindrà com a cap Ludwig Ivan Hasko

-Benestar Social, que tindrà com a cap Cinzia Valbonesi

-Cultura, Patrimoni i Educació, que tindrà com a cap Lurdes Borrell

-Qualitat de Vida, que tindrà com cap Sònia Viñolas

-Seguretat Ciutadana, que tindrà com a cap Sergi Cardona

El ple aprova les dedicacions i sous dels regidors del nou consistori
El ple aprova les dedicacions i sous dels regidors del nou consistori