Ple ordinari del mes de juny, avui dijous

Última revisió 12-12-2019 23:11
01/06/2017

El ple de l'Ajuntament celebra avui dijous 1 a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes de juny.

L'ordre del dia de la sessió plenària serà el següent:

1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el dia 4 de maig de 2017.

2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.

3. Modificació de pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

4. Aprovació del nomenclàtor oficial de les vies públiques, camins i equipaments municipals (2017)

5. Aprovació de les bases específiques reguladores dels ajuts per a l'adquisició de llibres escolars d'educació infantil, primària i secundària obligatòria, curs 2017-2018.

6. Modificació del pacte de condicions dels empleats públics de Malgrat de Mar arts. 2.1, 2.4 i 2.10 de l'Annex II).

7. Modificació del "Conveni per la determinació de mutu acord de la indemnització dels bens i drets afectats per les obres del "Projecte actualitzat d'urbanització de l'Av. Barcelona entre l'Av. Colom i el c/ Ausiàs March" propietat del Sr. Jose Fontrodona Cardó", per l'actualització dels terminis.

8. Aprovació de la revisió del Pla d'Acció Cultural

9. Moció del GPM PP sobre la no prolongació de la concessió dels peatges del Maresme per part del govern de la Generalitat.

10. Dació de compte dels decrets 804 a 1060/2017.

11. Precs i preguntes.

Ple ordinari del mes de juny
Ple ordinari del mes de juny