Alumnes del Fonlladosa inicien una campanya de conscienciació sobre camins escolars i la necessitat d'anar a peu a l'escola

Última revisió 12-12-2019 23:09
14/06/2018

Alumnes de 2on d'ESO de les Escoles Fonlladosa han fet un projecte sobre camins escolars amb la idea de conscienciar nens i nenes i també les seves famílies que vagin a escola a peu. Aquest projecte compta amb el suport de la Policia Local i de l'Ajuntament i servirà per fer la campanya de conscienciació a la ciutadania dels camins escolars que es posaran en funcionament a partir de l'inici del proper curs escolar 2018-2019 al setembre.

L'Ajuntament i la Policia Local engegaran el proper mes de setembre el projecte de camins escolars amb la idea de fomentar que els nens i nenes i les famílies vagin a peu a l'escola. El camí escolar és una via de circulació preferent, escollida entre aquells recorreguts més utilitzats pels alumnes, que facilita que anar a l'escola d'una manera segura i agradable, tot fomentant un model de poble més sostenible. Els camins escolars defensen que els nens i les nenes es desplacin a peu sense l'acompanyament d'un adult, afavorint l'autonomia dels petits i la integració de l'escola en la dinàmica diària del poble.

Paral·lelament, els alumnes de 2on d'ESO de les Escoles Fonlladosa han realitzat aquest curs un projecte de treball sobre camins escolars. Amb el lema, "Camina, que no contamina" han treballat una proposta de campanya de conscienciació des de 4 comissions: de difusió, de vídeo, de teatre i de tríptic. D'aquesta manera, els alumnes han dissenyat diferent tipus de material i de formats per difondre el missatge que els itineraris dels camins escolars són segurs i còmodes perquè els nenes i nenes puguin fer el desplaçament fins l'escola a peu. Han fet dos tipus de tríptics: un per a nens i nenes d'Educació Infantil i fins a 2on de Primària amb una explicació més senzilla i visual; i un altre tríptic per a la resta amb més contingut i en diferents idiomes. Han fet una falca de ràdio, targetes, cartes, fulls, i també han dissenyat el logo dels camins escolars de Malgrat.

Per fer aquest treball els alumnes han demanat informació a la Policia Local de Malgrat. L'inspector en cap, Joaquim Martínez, ha explicat que d'aquesta manera es va inicar la implicació dels alumnes del Fonlladosa en el projecte de l'Ajuntament dels camins escolars. "Ells estan explicant dins de l'escola amb un mateix llenguatge i entre iguals a la seva resta de companys, la importància d'aquests itineraris a peu. Creiem que és la manera de fer arribar aquest missatge a tots els alumnes de Malgrat i també a les seves famílies. Que siguin els mateixos nens que ho expliquin, creiem que és la millor manera de fomentar aquesta iniciativa", ha detallat. El cap de la Policia Local de Malgrat ha avançat que els alumnes del Fonlladosa iniciaran a partir del proper mes d'octubre la campanya per informar i conscienciar alumnes i famílies.

La professora i tutora dels alumnes de 2on d'ESO del Fonlladosa, Lluïsa Forroll, ha explicat que "aquest ha estat un projecte on tothom hi ha participat". "Tota la classe ha treballat en el projecte, fent tasques diferents i a través de les diferents comissions, ha estat un treball transversal", ha afegit.

Alumnes del Fonlladosa inicien una campanya de conscienciació sobre camins escolars i la necessitat d'anar a peu a l'escola
Alumnes del Fonlladosa inicien una campanya de conscienciació sobre camins escolars i la necessitat d'anar a peu a l'escola