Aproven els plecs de condicions per contractar el servei socioeducatiu del Projecte GR per al curs 2018-2019

Última revisió 12-12-2019 23:09
24/07/2018

La Junta de Govern Local ha aprovat avui al migdia el plec de condicions administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació del servei socioeducatiu del Projecte GR per al curs 2018-2019. Aquest projecte, impulsat per la Regidoria d'Educació, té com a objectiu acompanyar els infants i joves per a la millora de l'èxit educatiu, tant acadèmic com personal.

També han aprovat un pressupost de 12.316,01 euros per al 2018 i 24.632,02 euros per als mesos de 2019 del pròxim curs.

La Junta ha tirat endavant també la contractació del subministrament d'un servidor a l'empresa Infoself Sistemes S.L. per un import de 7.199,50 euros.

Per altra part, s'ha aprovat la contractació d'una pòlissa d'assegurances per a la suspensió dels espectacles a l'aire lliure per causa d'inclemències meteorològiques amb l'asseguradora Hispania Risk Broker S.A. per 2.577,56 euros.

La junta també ha pres raó de l'increment de l'1,5% en les retribucions de gener a juny de 2018, fixat per la Llei de Pressupostos de l'Estat per a l'exercici 2018, en els conceptes retributius que el sigui aplicable.

A més, s'ha donat llum verd a una despesa de 2.378,86 euros per a l'organització d'una ballada de swing que tindrà lloc aquest dissabte a la plaça de Josep Anselm Clavé a les 20 h.