Comunicat en relació a l'inici d'accions contra la revista "Som-hi!"

Última revisió 14-01-2020 16:10
07/03/2007

Davant les recents informacions aparegudes a diferents mitjans de comunicació, en relació amb l'inici d'accions contra la revista "Som-hi!", l'Ajuntament de Malgrat de Mar vol fer les següents puntualitzacions:

-La Junta de Govern Local va acordar en data 6 de febrer de 2007 iniciar l'acció penal i la civil inherent contra el legal representant de la revista "Som-hi!" per un pressumpte delicte de calúmnies o injúries tipificades en els articles 205 i 208 del Codi Penal.

-L'acord es prengué en base a l'informe de l'advocat Oscar Albert Bravo i Ramos, que determina la rellevància jurídico penal d'alguns articles d'opinió recollits en diversos números de la revista "Som-hi!", en els que emparant-se en el dret de crítica, s'han ultrapassat reiteradament els límits legalment establerts, menyspreant, desacreditant o desprestigiant als membres de la corporació local, i en especial a l'alcaldessa.

-És l'alcaldessa qui, amb el coneixement i consentiment atorgat per la Junta de Govern Local, exerceix les accions esmentades, hi ho fa contra el legal representant de la revista, en tant que els articles d'opinió presumptament calumniosos o injuriosos, es publiquen sempre sota pseudònim, desconeixent-ne els seus autors.

-La llibertat d'expressió i el dret a la informació són pilars essencials del sistema democràtic i l'exercici d'una sana crítica fins i tot enriquidora per qui exerceix la responsabilitat de governar, per més que en ocasions pugui resultar dura o feridora. No obstant, la lliure expressió no es pot mai confondre amb el dret a emetre gratuïta i anònimament qualificatius injuriosos o atribuir conductes incardinables en el Dret Penal, que suposin un perjudici injustificat a la dignitat de les persones o al prestigi de les institucions.

-L'acció exercida no pretén, en definitiva, -com demagògicament es vol fer creure des d'alguns fòrums-, eliminar la crítica o la justa discrepància, ni molt menys "carregar contra el "Som-hi!" i tot el que representa", si no sotmetre a la consideració dels tribunals la rellevància jurídica del perllongat degoteig d'expressions ofensives i desqualificacions dirigides, principalment, a la persona de l'alcaldessa, a l'objecte de que, si aquestes mereixen un retret penal, en responguin els qui en resultin finalment responsables, en la confiança de que això pugui contribuir a conjugar l'exercici dels legítims i irrenunciables drets a informar, a opinar i a criticar amb el respecte a la dignitat de les persones que proclama l'article 10.1 de la Constitució.