Darrer ple de mandat, aquest dijous a les 19 h

Última revisió 12-12-2019 10:51
07/05/2019

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous, 9 de maig, a les set del vespre la darrera sessió ordinària d'aquest mandat 2015-2019.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 11 d'abril de 2019.

2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.

3. Aprovació del Compte General corresponent a l'exercici 2018.

4. Modificació de pressupost 4/2019.

5. Aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions atorgades per l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

6. Adaptació del conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de les competències municipals en matèria de recollida, atenció i acollida d'animals domèstics abandonats.

7. Rectificació i comprovació de l'inventari de Bens i Drets de la Corporació.

8. Aprovació de les Bases reguladores per a la concessió de subvencions per a l'habitatge.

9. Dació de compte dels decrets de l' alcaldia 674 a 900/2019.

10.- Precs i preguntes

Darrer ple de mandat
Darrer ple de mandat