Enderroquen el forjat de la llar d'infants perquè es detecten algunes deficiències

Última revisió 14-01-2020 16:10
02/03/2007

El forjat de la planta baixa de la llar d'infants municipal en construcció s'ha enderrocat, després que es detectés la baixa resistència del formigó.

L'Ajuntament, el director de l'obra, l'empresa del formigó i l'empresa constructora han pres aquesta decisió davant els resultats dels assajos fets al formigó del forjat de la planta baixa. La decisió inclou la de tornar a executar aquesta part de l'obra amb totes les garanties d'estabilitat i durabilitat, marcat pels criteris de bona construcció. L'obra continuarà amb tota normalitat, un cop es torni a fer aquesta part.

L'alcaldessa, Conxita Campoy, ha detallat que ?davant el dubte que la construcció pogués patir alguna patologia a mig o llarg termini s'ha decidit enderrocar i tornar a fer, perquè no era bona feina i no responia a l'encàrrec fet per l'Ajuntament a l'empresa constructora?.

Les obres de construcció de la llar d'infants municipal van començar el passat mes de setembre i van ser adjudicades a l'empresa Imaga Proyectos y Construcciones S.A. per 1.011.025,71 euros.