Entra en vigor la prohibició de fer foc al bosc fins el 15 d'octubre

Última revisió 14-01-2020 15:58
16/03/2009

Des d'aquest cap de setmana passat i fins al 15 de d'octubre, està prohibit fer qualsevol mena de foc al bosc. Aquesta prohibició inclou també els terrenys forestals, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta. Les cremes agrícoles són la segona causa d'incendi forestal. Més del 13% dels incendis a Catalunya es produeixen per aquest motiu.

El Departament de Medi Ambient de la Generalitat recorda que està prohibit:
><br> -Cremar restes de poda, d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.
><br> -Fer focs d'esbarjo i d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.
><br> -Llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena; llançar coets, focs d'artifici o d'altres artefactes i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.
><br>
><br> A més, quan hi hagi risc alt, molt alt o extrem, es pot prohibir l'ús de fogons de gas, barbacoes o fumar en terrenys forestals.
><br>
><br> En els casos en què es prohibeixi fer fogueres, el cos d'Agents Rurals n'informarà, via SMS, totes les persones que tinguin permís per fer foc. Aquest sistema va entrar en funcionament l'any passat i va resultar ser molt operatiu.
><br>
><br>
><br> Font: Servei de Premsa del Departament de Medi Ambient de la Generalitat
><br>
><br>Per a més informació: Departament de Medi Ambient de la Generalitat
><br