La millora del carrer del Llobregat aposta per la convivència tranquil·la entre vianants i vehicles

Última revisió 14-01-2020 15:43
23/06/2010

El projecte de millora del carrer del Llobregat, inclòs en la Intervenció Integral del Barri del Castell, aposta per la convivència equilibrada i pacífica entre vianants i vehicles. El ciutadà guanyarà espai al cotxe amb la creació de petites zones verdes amb arbres, de repòs amb bancs, i voreres més amples i fetes amb materials segurs que no rellisquin. Hi haurà 8 places d'aparcament al carrer i la calçada estarà feta d'un material que obligarà els vehicles a circular a poca velocitat. El proje

El carrer del Llobregat té una amplada de 8,90 metres i un pendent pronunciat en la seva part alta. Actualment les voreres es troben en mal estat i no tenen l'amplada suficient per garantir desplaçaments segurs pels vianants.

El projecte de millora proposa un carrer amb plataforma única, és a dir, les voreres al mateix nivell que la calçada, però diferenciades de la mateixa mitjançant canvis de paviment i mobiliari urbà. Les voreres seran assimètriques per tal de donar compliment a la normativa que obliga a que com a mínim existeixi una vorera amb una amplada lliure de pas d'1,80 metres. Així doncs, una vorera farà 1'80 metres i al costat se situarà el mobiliari urbà i l'arbrat.

La calçada serà de 3,5 metres, tal com indica la normativa de Bombers, més una franja d'aparcament d'1,80 metres amb 8 places. De l'altra banda el carrer acabarà amb una altra vorera d'1,10 metres.

El projecte també preveu la millora de les instal·lacions existents, d'entre les quals destaca la implantació de la nova xarxa de distribució d'aigua potable a pressió.

L'alcaldessa, Conxita Campoy, el regidor de Convivència, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Valentín Rodríguez, l'inspector de la Policia Local, Joaquim Martínez, i el sotsinspector, José Manuel Martínez, van ser a la presentació i van aportar explicacions sobre el projecte. Conxita Campoy va explicar que l'objectiu del projecte és millorar el carrer és millorar el carrer, garantir-ne l'accessibilitat i fer més compatibles tots els usos que conflueixen a l'espai públic. També va explicar que l'obra està condicionada per les característiques pròpies del carrer i per les normatives vigents que obliguen a que la calçada i les voreres tinguin unes dimensions. L'alcaldessa va subratllar que l'obra suposarà una millora de la qualitat de vida dels veïns.

El projecte recull propostes plantejades per veïns i veïnes del carrer com la col·locació de l'arbrat, paviment que no resllisqui o baranes per ajudar pujar el darrer tram de carrer que té més pendent.

La millora del carrer del Llobregat aposta per la convivència tranquil·la entre vianants i vehicles
La millora del carrer del Llobregat aposta per la convivència tranquil·la entre vianants i vehicles