L'Ajuntament i la Generalitat signen la continuïtat de l'Aula Oberta fins el 2014

Última revisió 14-01-2020 15:37
18/10/2012

L'Ajuntament de Malgrat de Mar i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat han signat la pròrroga del conveni de col·laboració per al projecte Aula Oberta La Pilona durant els cursos 2012-2013 i 2013-2014. Les dues administracions van signar el 2008 el primer acord de col·laboració que fa possible aquesta atenció a alumnes de Secundària que presenten dificultats d'aprenentatge, desmotivació greu, perill d'absentisme acadèmic i problemes de conducta, per ajudar-los en la seva integració esco

En el conveni, les dues administracions valoren positivament el funcionament d'aquest projecte i han manifestat per escrit, l'interès de l'Ajuntament de Malgrat de Mar per donar continuïtat a les actuacions previstes en aquest projecte per donar resposta a les necessitats educatives dels alumnes del poble.

L'objectiu principal d'aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i quart curs de l'ESO, que presenten dificultats d'aprenentatge i desmotivació. Està adreçat a alumnes que requereixen actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social i laboral.

En el projecte d'Aula Oberta La Pilona hi participen alumnes dels 4 centres escolars que imparteixen estudis de Secundària al poble: Institut Ramon Turró i Darder, Escoles Fonlladosa, Col·legi Chanel i Col·legi Vedruna. Des de l'inici del projecte, l'any 2008, fins el curs anterior 2011-2012, han participat 122 alumnes a l'Aula Oberta. Les darreres dades d'Aula Oberta indiquen que el curs 2010-2011, un 91,70% dels alumnes de 4rt d'ESO, que van participar en la iniciativa van obtenir el títol de Secundària i només un 8,3% no el van acreditar. Dels alumnes que van aprovar l'ESO, un 83,3% es va incorporar després a estudis de Grau Mig. L'Aula Oberta La Pilona ofereix als alumnes participants la possibilitat de fer estades formatives a diferents empreses col·laboradores del municipi. Aquestes estades formatives tenen com a finalitat que l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits pugui ser un element motivador i també que l'apropament a la relació adulta, que s'estableix entre els agents laborals, pugui ser un element potenciador de comportaments madurs que permetin a aquests alumnes l'assoliment dels objectius generals de l'Educació Secundària Obligatòria.