Malgrat es beneficiarà d'un model de concertació d'habitatge que la Diputació de Barcelona inicia amb els ajuntaments, que és pioner a l'Estat espanyol

Última revisió 14-01-2020 16:05
30/11/2007

La Diputació de Barcelona posa en marxa un nou model, únic a l'Estat espanyol, de concertació amb els ajuntaments per fer més àgil, i amb més qualitat, les promocions d'habitatge protegit. Ahir, a la seu de la corporació, un total de 24 empreses han signat els contractes d'adhesió al Registre d'Entitats Promotores d'Habitatge Protegit, el motor del model, que permet als ajuntaments estalviar-se uns vuit mesos en la tramitació. L'alcaldessa, Conxita Campoy, va participar en l'acte, ja que Malgrat

La diputada d'Infrastructures, Urbanisme i Habitatge, Anna Hernández, que va presidir l'acte, va destacar el model ?que permet la creació de més habitatges protegits i l'accés a ells de persones que ho necessiten. També facilita que els ajuntaments agilitin els processos, al temps que es genera més treball? El Registre permetrà a les entitats i empreses adherides participar a tots els processos de licitació de les promocions d'habitatge protegit en les dues modalitats de venda i lloguer. En aquest sentit el Registre és obert, es a dir que poden demanar l'adhesió totes les empreses que ho vulguin, ja siguin catalanes, espanyoles o europees.
><br> En síntesi, el procés comença quan un ajuntament amb sòl disponible demana concertar la promoció. A partir d'aquí, els equips tècnics de la Diputació fan l'estudi de viabilitat i proposa als promotors adherits al Registre presentar les seves ofertes i, junt amb l'ajuntament, es decideix la millor oferta. Aquest procés que per l'ajuntament d'una ciutat més petita de 50.000 habitants pot ser una tramitació d'un any, amb el nou model es pot fer en quatre mesos.
><br> L'acte també va comptar amb la participació de les alcaldesses de Malgrat de Mar i de Collbató i l'alcalde Canet de Mar, els ajuntaments dels quals inicien quatre promocions, tres de lloguer i una de venda. Concretament, Malgrat de Mar posa en marxa la promoció de 46 habitatges dotacionals, destinats a gent gran i joves, en lloguer; Canet inicia dues promocions de lloguer, una de 24 habitatges per a joves i una segona de 15 habitatges per a gent gran i joves. Collbató per la seva banda inicia una promoció de 30 habitatges de venda.
><br>
><br> Font: Servei de Premsa de la Diputació de Barcelona
><br>
><br>Més informació: Servei de Premsa Diputació de Barcelona
><br>
><br>

Malgrat es beneficiarà d'un model de concertació d'habitatge que la Diputació de Barcelona inicia amb els ajuntaments
Malgrat es beneficiarà d'un model de concertació d'habitatge que la Diputació de Barcelona inicia amb els ajuntaments