Per a la recollida de gossos abandonats cal trucar a la Policia Local

Última revisió 14-01-2020 16:05
28/11/2007

La Regidoria de Salut Comunitària informa que les persones que hagin de comunicar la presència de gossos abandonats s'han de posar en contacte amb la Policia Local, que farà els tràmits pertinents perquè siguin retirats, atesos pel servei de veterinària i portats a la gossera, primer a la municipal i posteriorment, a la comarcal.