Ple ordinari del mes de gener, demà dijous

Última revisió 12-12-2019 23:10
10/01/2018

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous 11 a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes de gener.

1.- Aprovació, si s'escau de l'acta de la sessió anterior celebrada el dia 22 desembre de 2017.

2.- Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.

3.- Aprovació provisional de la modificació del tipus impositiu de l'Impost sobre Béns Immobles.

4.- Cessament i nomenament dels membres del Consell Escolar Municipal-Consell Educatiu de Malgrat de Mar.

5.- Dació de compte dels decrets 2725 a 2894/2017.

6.- Precs i preguntes.

Ple ordinari del mes de gener
Ple ordinari del mes de gener