Ple ordinari del mes de juny, avui dijous

Última revisió 14-01-2020 15:37
14/06/2012

El ple de l'Ajuntament celebra avui dijous 14 a les 19 h la sessió ordinària del mes de juny. El portal comarcal Maresme360.cat tornarà a oferir a través de Twitter la sessió plenària i es pot participar amb l'etiqueta #plemalgrat360. A més, el ple també es retransmetrà en directe, com sempre, per Ona Malgrat.

1. Aprovació de l'acta de la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2012.

2. Sol·licitud de bonificació del 95% del ICIO que formula el Consell Comarcal del Maresme en la llicència d'obres menors per a la realització dels treballs per desenvolupar el ?Projecte executiu de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme. Fase I?

3. Dació de compte de la resolució de l'alcaldia 1197/2012, de delegació a favor de la JGL de la resolució dels procediments de restauració de la realitat física alterada i de l'ordre jurídic vulnerat.

4. Modificació de la composició de la Comissió Informativa Hisenda, Economia i Finances

5. Aprovació de la rectificació de l'Inventari de Béns i Drets a 31.12.2011.

6. Inici d'expedient expropiatori d'una superfície de 86,36 m2, situats entre l'Av. Costa Brava i l'Av. Països Catalans, qualificada com a sistema viari (clau 5), per l'execució de les previsions de la ?Modificació puntual del POUM per a la ciutat sanitària als terrenys situats entre l'Av. Costa Brava, Av. Països Catalans i la carretera N-II?.

7. Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUIA-E i CiU per donar suport a la iniciativa legislativa popular (ILP) per la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social.

8. Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUiA-E i CiU contra la disminució dels ajuts de l'Estat a les persones amb discapacitat amb especials dificultats.

9. Moció conjunta dels GPM PSC, ICV-EUiA-E i CiU per a la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat dels sistema de salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.

10.Moció GPM d'ERC en suport al moviment #novullpagar

11. Moció del GPM d'ICV-EUiA-E per reclamar el pagament de l'IBI en els béns immobles de titularitat de l'Església Catòlica.

12. Moció del GPM d'ERC per la retirada dels fons públics de l'Ajuntament en entitats bancàries que no compleixin els codis de bones pràctiques.

13. Presa de raó de les resolucions de l'alcaldia des de la 1001 a la 1420/2012.

14. Precs i preguntes