Les platges restaran tancades la nit de la revetlla de Sant Joan

Última revisió 18-06-2020 12:26
18/06/2020

L'Ajuntament ha decretat la prohibició d'accés a les platges del poble la nit de la revetlla de Sant Joan des de les 20 h i fins les 7 h de l'endemà, 24 de juny.  Les platges són un lloc habitual de reunió i celebració, per tant, la prohibició vol evitar aglomeracions de persones, que no facin viable el compliment de les mesures de prevenció davant del covid_19. A més, es prohibeix l'encesa de fogueres en espais públics. 

 

El drecret permet  que en terrenys de titularitat privada es puguin encendre fogueres sempre que es comuniqui a l’ajuntament i es respectin les limitacions següents: 

- No es poden situar a menys de 20 metres de vehicles o edificis 

- No es poden fer a menys de 500 metres de terrenys forestals. 

- No es poden fer a la platja 

- No es pot emprar com a elements de combustió de la foguera materials la combustió dels quals pugui generar efectes tòxics o contaminants o materials que siguin susceptibles d'explotar. 

- No es pot encendre la foguera amb productes inflamables o en condicions meteorològiques que puguin significar risc. 

 

Pel que fa a  les celebracions privades de la Revetlla de Sant Joan cal prendre les mesures següents: 

- Les celebracions seran en grups que no superin les 20 persones (aquest límit no s’aplica a persones que conviuen al mateix domicili). 

- Cal recordar la necessitat d’adoptar les mesures de protecció i higiene per prevenir contagis, en especial la distància física i evitar el contacte, així com l’ús de mascareta i el rentat de mans. 

- Cal evitar l’ús de gel hidroalcohòlic o altres productes inflamables si es manipula foc o pirotècnia. 

 

En relació a celebracions que organitzin associacions, entitats, o veïns hauran de tenir en compte que si es celebren en espais tancats el màxim serà de 80 persones i 800 a l’aire lliure. Les persones sempre hauran d’estar assegudes. 

L'Ajuntament també ha decretat que totes les revetlles que s’organitzin al poble la nit del 23 al 24 de juny, i independentment de qui les organitzi, tant si s’efectuen en l’espai públic com en el privat a cel obert, el següent horari i condicions: 

  • L'activitat musical o susceptible de produir soroll es podrà desenvolupar fins la 1 h.
  • Des de la 1 h fins a les 3 h s'haurà de reduir el nivell acústic fins al mínim. 
  • A partir de les 3 h no es podrà desenvolupar cap activitat susceptible de generar contaminació acústica. 

 

Consulta aquí sota el decret. 

Documents adjunts