Ple ordinari del mes de maig, aquest dijous

Última revisió 10-05-2022 11:29
10/05/2022

El ple de l'Ajuntament celebrarà dijous dia 12 a les 19 h la sessió ordinària d'aquest mes de maig. La sessió serà presencial i oberta a l'assistència de públic. Durant els dos últims anys, el públic no ha pogut accedir a la sala de plens per les restriccions de la pandèmia. A més, es podrà seguir en directe pel canal de YouTube i el de Twitter de l'Ajuntament. 

1. Lectura i aprovació, si escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior de data 7 d’abril de 2022.

2. Aprovar la modificació pressupostària 2022/05 per concessió de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

3. Aprovar la modificació de les tarifes de l’ordenança general dels preus públics aplicables al servei prestat al Complex Esportiu de Malgrat de Mar.

4. Resoldre el recurs de reposició en contra de l'acord de Ple de l’Ajuntament de data 10-2-2022, pel qual es resol suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit situat en el front de llevant de l’av. Riera Sant Genís entre el c/ Fonlladosa i Passada.

5. Donar compte de l’informe d’intervenció en compliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, relatiu al primer trimestre del 2022.

6. Moció presentada per ERC relativa als fets de l’espionatge contra el Moviment Independentista Català.

7. Resolucions dictades per l’Alcaldia de la  1001/2022 a la  1450/2022.

8. Precs i preguntes.

 

Sala de plens
La sala de plens de l'Ajuntament aquest matí. Foto: AjMalgrat.