Comencen els treballs per restituir la riba de La Tordera degradada per l'antic camp de tir al plat

Última revisió 03-11-2020 13:06
03/11/2020

Els treballs del projecte de restauració de l’espai fluvial de la riba de La Tordera ja estan en marxa. El projecte preveu la recuperació i restauració de l’espai degradat de la riba, ocupat per l’antic camp de tir al plat. Els treballs tenen l’objectiu que aquest espai torni a tenir un ús públic. Les obres s'allargaran uns 4 mesos, aproximadament. 

L'empresa Rigel Ovber SL ha iniciat les obres de restauració a l'antic camp de tir al plat "La Gaviota", que va estar actiu entre els anys 1980 i el 2011, ocupant la riba de La Tordera a tocar del pont de la carretera BV-6001. S'ha començat a fer enderrocs d'estructures fixes i també a retirar espècies invasores i exòtiques que hi havia en aquest espai. 

El projecte de restauració del tram de riba afectat preveu d’una banda, adequar el sector i harmonitzar-lo en relació als valors naturals, ecològics i paisatgístics que reconeixen la llera de La Tordera com a espai natural protegit i l’inclouen dins de la Xarxa Natura 2000.  A més, s’eliminaran els elements artificials que perduren de l’antic camp de tir “La Gaviota” i naturalitzar l’espai i alhora es potenciarà la recuperació de l’hàbitat de ribera propi de La Tordera en aquest entorn. Els treballs que ara es porten a terme milloraran la funció de connector ecològic i adequaran l’espai a la regulació d’usos permesos segon la normativa hidràulica. 

El cost dels treballs és de 99.687,57 euros que es finançaran amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).

 

El camp de tir, inactiu des de 2010

L’Ajuntament va ordenar el cessament de l’activitat i la neteja de l’espai el 2010 perquè l’activitat resultava incompatible amb la preservació dels valors naturals i ecològics d’un espai inclòs dins la Xarxa Natura 2000.

El camp de tir – 3.600 m2 – tenia tot un seguit d’instal·lacions que incloïen un fossat i la zona on s’ubicaven els tiradors, així com un bar amb cuina i lavabos. A més, es va pavimentar gran part de l’espai i s’hi van plantar espècies ornamentals i de jardineria. Des del cessament de l’activitat fins l’actualitat l’espai s’utilitza com a lloc de trobada i esbarjo d’antics socis del club de tir i caçadors. L’espai acull també diversos tancats amb gossos de cacera i conserva, a excepció del fossat, totes les instal·lacions de quan exercia de club de tir.

 

Conveni de custòdia fluvial

L’any 2018 l’Ajuntament va demanar i rebre una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua per a actuacions de recuperació de riberes i de millora de l’estat ecològic en zones humides amb acords de custòdia. L’Ajuntament va negociar i signar un conveni de custòdia fluvial amb la propietat d’aquest espai per portar a terme el projecte de restitució.

 

Imatge de les obres al camp de tir: Foto: ACA.
Imatge de les obres al camp de tir: Foto: ACA.