Comencen les obres de remodelació del Centre Cultural

Última revisió 13-12-2022 08:31
12/12/2022

Les obres de millora del Centre Cultural han començat avui dilluns. Els treballs s'allargaran uns sis mesos aproximadament i costen uns 1.416.793,20 euros. La remodelació solucionarà diverses problemàtiques que pateix l'equipament, que va ser renovat l'últim cop l'any 2003.

La reforma del Centre Cultural donarà resposta a diferents problemàtiques com filtracions i humitats, façanes deteriorades per les inclemències meteorològiques, instal·lacions obsoletes, així com l'elèctrica, la de la caixa escènica, la del sistema de climatització, entre moltes d'altres. La reforma preveu, d'una banda, arranjar l'estat de l'edifici i de l'altra, la remodelació necessària per acollir els nous estudis de l'emissora municipal Ona Malgrat.

Les tasques que es preveuen són, entre altres: substitució de la coberta malmesa de planxa i retirada d'antiga coberta de fibrociment amb la correcta gestió com a residu especial; ignifugació l'estructura metàl·lica de la coberta; reparació d'humitats i filtracions de la coberta i parets; adequació de les façanes de l'edificació i renovar els paraments de fusta de façana amb material resistent a les inclemències meteorològiques; adequació i millora de la instal·lació elèctrica de l'edifici a les necessitats i freqüència d'ús. A més, també es faran actuacions per garantir un subministrament elèctric d'auxili, i legalitzar la instal·lació elèctrica. Altres tasques que es portaran a terme són: renovació del sistema de subjecció del fals sostre per retirar els taulons de fusta existents;  condicionament de passeres metàl·liques per manteniment i representacions teatrals; renovació de la il·luminació de l'escenari i il·luminació ambiental; renovació de la caixa escènica amb nou cortinatge, bambolines i pantalla de projecció; col·locació d'una nova estructura de suport i motorització per les representacions teatrals; reubicació i renovació de la climatització dels espais per la reducció del consum energètic i millorar la gestió eficient de l'energia, i de forma telecomandada, i condicionament interior amb la definició de nous espais com els estudis d'Ona Malgrat. El projecte també contempla la reforma de les instal·lacions de telecomunicació de l'edifici.

Les obres les porta a terme l'empresa Elecnor, Servicios y Proyectos SAU i el termini per executar-les és d'uns sis mesos, aproximadament.

El Centre Cultural és un espai on es fan projeccions cinematogràfiques, representacions teatrals i conferències, entre altres. Disposa, a més, de sala d'exposicions a la planta baixa i altres dependències per formació. L'última reforma que es va fer de l'edifici va ser l'any 2003.

Centre Cultural en obres
Imatge de les obres del Centre Cultural. Foto: AjMalgrat.