Instal·len una estació a l'avinguda Costa Brava, que controlarà la contaminació atmosfèrica fins al setembre

Última revisió 29-07-2021 14:06
29/07/2021

La Diputació de Barcelona va instal·lar ahir al migdia una estació de control de la contaminació atmosfèrica, que permetrà conèixer la qualitat de l'aire. Està situada a l'avinguda de la Costa Brava, just a davant de la part posterior del pavelló municipal d'esports. El control es farà fins al pròxim mes de setembre.

La unitat instal·lada a Malgrat permet analitzar partícules PM10 PM2,3, ozó, òxids de nitrogen i BTEX, alhora que disposa de sensors de les variables meteorològiques (direcció i velocitat del vent, temperatura, humitat, radiació solar, pressió atmosfèrica i pluja).

Els controls de la contaminació atmosfèrica es realitzaran durant dos mesos.

 

Què es controla?

Les PM10 són partícules sòlides i líquides de substàncies orgàniques o inorgàniques molt petites, el 10 i el 2.5 indiquen la mida màxima de les partícules. Dintre d'aquestes mides trobem la pols, el sutge, el ciment, el pol·len i metalls com el níquel, el cadmi, l'arsènic i el plom. Les fonts d'emissió de PM10 provocades per l'activitat humana són:

  • Trànsit
  • Fonts estacionals de combustió: calefacció domèstica, indústria, incineració de residus i centrals tèrmiques de combustibles fòssils
  • Construcció, pedreres i mineria
  • Cimenteres
  • Indústria ceràmica
  • Foneries
  • Focs forestals i agrícoles
  • Agricultura

La font principal d'òxids de nitrogen és el trànsit rodat.

La contaminació atmosfèrica és la contaminació de l’aire ambient. Es produeix per la presència a l'aire de substàncies determinades en concentracions superiors a les naturals, que impliquen risc, dany o molèstia greu a les persones i altres éssers vius. També pot afectar diversos materials, reduir la visibilitat o produir olors.

La major part de la contaminació atmosfèrica té origen en l’activitat humana (emissions de diòxid de nitrogen), però també es pot produir per causes naturals, com per exemple per l’acumulació de pols del sòl aixecada pel vent, per productes expel·lits per erupcions volcàniques, etcètera. Les condicions meteorològiques de l'atmosfera poden dispersar o concentrar els contaminants o fins i tot modificar-ne la naturalesa.