La plaga de la processionària dels pins s'avança per la bonança climàtica

Última revisió 27-01-2023 12:59
13/01/2023

La plaga de la processionària dels pins, unes eruges amb pèls urticants perillosos per a les persones i les mascotes, s'ha avançat per les altes temperatures i la mancança de pluja. Aquesta plaga, habitual del mes de febrer, es produix quan les eruges baixen per les capçades dels arbres per enterrar-se i acabar el seu cicle biològic en forma de papallona. En cas de trobar-ne, cal avisar a Serveis Municipals al telèfon 93 765 49 43, i sobretot, no apropar-se ni tocar-les. 

Per gestionar aquesta plaga, el servei d'Espais Verds porta a terme diferents accions com retirar els nius, col·loca trampes amb feromones per atreure els mascles, instal·lar anelles de captura perquè les erugues no puguin arribar a terra i enterrar-se i augmentar la població d'ocells depredadors amb la instal·lació de caixes nius. 

Les temperatures mitjanes cada cop més elevades i les minses pluges d'aquests darrers anys estan afavorint la proliferació d'aquesta plaga que afecta a tota classe de pins i cedres. 

En cas de trobar erugues de la processionària primer de tot, és important no apropar-se ni tocar-les, i segon, cal avisar els Serveis Municipals al telèfon 93 765 49 43, perquè es pugui fer la retirada de la plaga. Espais Verds ha col·locat rètols informatius d'aquesta campanya contra la plaga de la processionària dels pins en indrets del poble on possiblement es poden trobar erugues.

Imatge de la campanya de la processionària
Imatge de la campanya de la processionària. Foto: AjMalgrat.