La Policia de Malgrat de Mar dissenya un dispositiu de mobilitat per a una tornada a l'escola segura davant la Covid19

Última revisió 10-09-2020 18:26
10/09/2020

L'Ajuntament de Malgrat de Mar ha dissenyat un protocol de mobilitat per a una tornada segura a l'escola davant la crisi sanitària de la covid-19. Un protocol que s'ha treballat de manera transversal en coordinació amb les àrees d'Educació, Policia Local, Serveis al Territori i els responsables dels centres educatius del municipi. El marc de referència és el Pla d'Actuació per al curs 2020-2021 per als centres educatius redactat pel departament d'Educació davant la pandèmia.

Des de la Policia Local es recalca que cal evitar aglomeracions als accessos als centres educatius i, per tant, s'han establert diferents circuits de circulació per a tots els agents implicats. Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada tenint en compte el nombre d'accessos i el nombre de grups. Destacar també que les instal·lacions educatives estaran senyalitzades per evitar confusions.

Els alumnes hauran de portar la mascareta. Una altra de les mesures-recomanació és que els pares i mares no accedeixin als centres educatius. En cas de fer-ho, hauran de ser les mínimes persones i seguint les mesures de seguretat i protecció.

Aprofitant que ja hi ha els Camins Escolars, la Policia Local de Malgrat de Mar ampliarà fins a 8 els punts de talls de la via pública durant les entrades i sortides a les escoles per reforçar la protecció dels escolars. Els nous punts de tall de carrer es troben al carrer Fonlladosa, entre Germanes Torrell fins a la cantonada del carrer Nàpols. Al carrer Escoles, entre Ramon Turró i Fonlladosa. Al carrer del Carme, entre Blanch fins el carrer Camí Nou i per últim el carrer Josep Ragull, entre Montserrat Roig i el camí del Pla. A aquests nous talls de carrer cal sumar els tradicionals que són el carrer Escoles, entre Sant Esteve fins a la cantonada del Ramon Turró; el passatge Alsina; el camí del Pla, entre Folch i Torres i Josep Ragull i els carrers Florència i Pirineus. 

Durant aquestes setmanes les brigades de l'Ajuntament han senyalitzat amb pintura viària els circuits d'entrada i sortida als centres educatius. A més, durant aquest curs escolar es reforça el temps de presència dels agents de la Policia Local per garantir en tot moment la protecció als escolars.

Tornada a l'escola
Tornada a l'escola