Les beques de menjador es poden demanar a partir d'avui i fins al 25 de maig

Última revisió 09-05-2022 08:31
09/05/2022

La Regidoria d'Acció Social i Ciutadania recorda que el Consell Comarcal del Maresme obre avui dilluns el termini per presentar les sol·licituds d'ajuts per al menjador escolar del curs 2022-2023, el qual s'allargarà fins al 25 de maig. Els ajuts estan adreçats a famílies amb fills o filles que cursin ensenyaments obligatoris i d'Educació Infantil. La sol·licitud es pot fer de manera telemàtica a la web municipal o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis a les Persones a Can Feliciano. 

La Regidoria d'Acció Social informa que la sol·licitud emplenada i la documentació requerida es pot presentar de manera telemàtica al registre d’entrada de l’Ajuntament o bé, de manera presencial a l'OAC de l'Ajuntament i a l'Àrea de Serveis Personals de Can Feliciano. Els requisits per poder demanar-la són els següents:

 • Estar empadronat a Malgrat de Mar.
 • No tenir dret al servei de menjador amb caràcter perceptiu i, per tant, gratuït.
 • Fer ús del menjador escolar, i que el centre ofereixi d’aquest servei.
 • No superar el llindar de renda establert a les bases de la convocatòria del Consell Comarcal del Maresme.
 • Estar matriculat en un centre educatiu sostingut amb fons públics de la comarca del Maresme en qualsevol dels cursos de segon cicle d’Educació Infantil i Primària i Secundària d’Ensenyaments Obligatoris, durant el curs corresponent a la convocatòria
 • Si s’està escolaritzat en un municipi de fora la comarca del Maresme, serà el Consell Comarcal al que pertanyi el municipi de l’escola qui decidirà sobre l’ajut.
 • En el cas que cap dels membres de la unitat familiar disposi de DNI o NIE només es valoraran ajuts de famílies que estiguin en seguiment de serveis socials.

 

Documentació obligatòria

 • Full de sol·licitud per a les famílies (Model CCM1) emplenat i signat pel sol·licitant
 • Fotocòpia del  DNI de tots els membres de la unitat familiar si es sol·licita la beca per primera vegada.
 • Conveni o sentència de divorci: quan un dels membres de la unitat familiar ja no convisqui en el domicili però encara hi estigui empadronat.
 • Infants en acolliment: Resolució d’acolliment de la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
 •  Documentació complementària per acreditar la situació econòmica de l’any 2021:
 • Documentació acreditativa dels ingressos rebuts no contributius  (no cotitzen a Hisenda - Renda).
 • Renda Garantida
 • SOVI
 • RAI
 • LISMI
 • PNC: incapacitat absoluta i gran incapacitat, orfenesa, viduïtat, invalidesa
 • LAPAD: Llei dependència
 • Per fill a càrrec
 • A favor de familiars
 • Pensions per decisions judicials
 • Treballs no declarats

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT CONSULTARÀ A HISENDA (AEAT)  per l’obtenció dels ingressos contributius de l’any 2020.

 

Documentació complementària per acreditar la situació familiar -emplenar qüestionari de  SI/NO i import:

 • Custòdia compartida En cas de separacions en què els dos progenitors demanen l’ajut s’ha d’indicar NO.
 • Ajut de lloguer de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
 • Ajuts d’urgència social.
 • Infants en acolliment: resolució d’acolliment de la DGAIA
 • Discapacitat de l’alumne o germans: certificat emès per un CAD del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 • Discapacitat d’altres membres de la unitat familiar.

 

El tràmit es pot fer aquí. 

Beques menjador
Imatge d'arxiu del menjador de la Llar d'Infants Municipal Els Fesolets. Foto: AjMalgrat.