Malgrat va reciclar prop d'un 52% dels residus generats l'any 2021

Última revisió 10-02-2022 14:38
10/02/2022

Malgrat de Mar va reciclar un 51,70% dels residus que es van generar l'any passat. L'any anterior, al 2020, aquesta dada va ser del 48,09% i al 2019, del 46,81%. 

Durant l'any passat, es van produir 13.636,562 tones de residus a Malgrat de Mar, dels quals 6.586,02 van ser de fracció resta; 1.059,81 d'orgànica; 434,06 de vidre; 524,03 de paper i cartró i 517,92 d'envasos. A aquestes tones de residus recollides en els contenidors dels carrers, cal afegir, les recollida a la deixalleria mancomunada de la zona industrial de Can Patalina: 1.203,15 de voluminosos; 660,49 de fusta; 557,68 de restes vegetals; 1.607,14 de runa; 84,16 de de guix i pladur; 35,78 de residus especials i 366,32 d'altres com roba o oli vegetal. 

De les prop de 14.000 tones de residus recollits, 7.050,55 van ser reciclades, un 51,70%. És la primera vegada que a Malgrat de Mar, se supera el llindar del 50%. Des de la Regidoria de Medi Ambient es valora molt positivament aquesta xifra alhora que es recorda que encara queda feina per fer per assolir els objectius establerts a Europa de recollir selectivament més del 60% i reduir els impropis per sota del 10%.