Nou servei d'inserció per a persones que es troben en situació de pobresa i en risc d'exclusió social

Última revisió 02-12-2022 14:13
02/12/2022

L'Àrea d'Ocupació, Formació i Empresa oferirà un nou servei per a la reinserció laboral de persones que pateixen situació de pobresa o d'exclusió social. A través d'un conveni amb la Fundació Gentis, s'activarà a Malgrat aquest programa de mesures actives d'inserció que té com a objectius aconseguir la integració laboral i la social de la persona. Aquest servei es posa en marxa aquest mes de desembre a Can Feliciano i s'allargarà fins a l'abril de l'any vinent. 

Aquest nou servei permetrà oferir  el 'Programa de mesures actives d'inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania i persones en risc o en situació d'exclusió social'.

Les persones beneficiàries d'aquest programa són:
  • Persones perceptores de la Renda Garantida a la Ciutadania (titulars o beneficiàries)
  • Persones perceptores de l’Ingrés Mínim Vital
  • Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. (12 mesos en els últims 18 mesos) [Necessari Certificat de EBAS de situació de risc social]
  • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social. [Necessari Certificat de Serveis Socials Especialitzats]
  • Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. [Necessari Certificat de Serveis Socials Especialitzats]
  • Persones internes de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones amb llibertat condicional i exreclusos. [Necessari Certificat de Serveis Socials Especialitzats]
  • Persones que no puguin accedir a la RGC o IMV, però que es trobin, en situació de risc d’exclusió. [Necessari Certificat de EBAS de situació de risc social]

Els objectius d'aquest programa és oferir una atenció personalitzada a aquestes persones per aconseguir la seva integració laboral a través de la millora del grau d’ocupabilitat, el manteniment del lloc de feina i l’autonomia. També treballa per l'empoderament de la persona perquè aconsegueixi enfortir la seva identitat, potenciï les seves capacitats, promogui la iniciativa i el pensament crític per transformar-se i transformar el seu context, a partir d’una intervenció integral, individualitzada, professionalitzada i de qualitat, des de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats. A més, el programa treballa perquè les persones que hi prenen part pugui aconseguir la seva integració social a través de la pedagogia social comunitària, un model de participació on aquesta s’entengui com un procés progressiu, continu i significatiu i que esdevingui un instrument d’apoderament, de desenvolupament humà i de justícia social.

El servei s'oferirà a partir d'aquest mes de desembre al despatx del Servei Local d'Ocupació a  Can Feliciano.