Ple ordinari del mes de febrer, aquest dijous

Última revisió 12-12-2019 10:51
05/02/2019

El ple de l'Ajuntament celebra aquest dijous, dia 7, a les set del vespre la sessió ordinària d'aquest mes de febrer.

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior, celebrada el dia 10 de gener de 2019.

2. Disposicions, acords i resolucions d'especial interès pel Consistori.

3. Aprovació definitiva del pressupost 2019.

4. Reconeixement de crèdits de l'Àrea de Cultura, exercici 2018.

5. Dació de compte de l'Informe de morositat corresponent alquart trimestre de 2018.

6. Aprovació inicial de la Modificació puntual del POUM per reajustament de sistemes públics a l'àmbit del CAP "Josep Torner i Fors".

7. Ratificació de l'aprovació del projecte de "Millora de l'hàbitat forestal dels ratpenats cavernícoles al bosc de Can Palomeres".

8. Renovació de membres del Consell Escolar municipal - Consell Educatiu de Malgrat de Mar.

9. Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de Circulació i regulació de guals de Malgrat Mar.

10. Moció del GPM PSC ??CP a favor d'exigir al Servei Català de Salut millorar les Inversions en infraestructures i recursos humans a l'Hospital comarcal Sant Jaume de Calella per garantir la qualitat dels serveis.

11. Moció del GPM CUP-PA per revocar els acords aprovats en la moció Declaració del Dia de l'Alliberament Fiscal.

12. Dació de compte dels decrets de l'alcaldia 1 a 144/2019.

13. Precs i preguntes

Ple ordinari del mes de febrer
Ple ordinari del mes de febrer