Presentació de la modificació del pla urbanístic per alinear l'avinguda de la Riera de Sant Genís

Última revisió 29-11-2022 15:03
29/11/2022

L’Ajuntament presentarà en un acte públic obert a la ciutadania la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per l'ajustament d'alineació de l'avinguda de la Riera de Sant Genís de Palafolls. Serà aquest dijous 1 de desembre a les 20 h a la Sala Joaquim Garriga de l’Arxiu Municipal. La modificació es va aprovar inicialment en el ple de novembre.

 

La presentació de dijous de la pròxima setmana anirà a càrrec de l'arquitecte Jaume Viñolas, redactor de la modificació. 

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat l’any 2005, va preveure l’obertura d’un nou vial en el tram comprès entre els carrers Passada i Fonlladosa, i un nou rengle edificable en el front de llevant, en els patis posteriors de les finques edificades ran el carrer Nàpols. L’any 2007 l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va construir el calaix per a la canalització del tram entre els carrers Passada i Fonlladosa, i l’any 2012 l’Ajuntament va executar les obres d’urbanització i la implantació de serveis urbanístics, per transformar la riera en un vial per a vianants i possibilitar la construcció del nou front edificable.

El ple de l'Ajuntament va acordar suspendre les llicències d'edificació en aquest àmbit en el ple de febrer passat, perquè a partir d'una sol·licitud de llicència d'obres,  es va detectar que l'alineació de l'avinguda de la Riera de Sant Genís de Palafolls prevista en el planejament no s'adequava a la realitat de les obres executades, i calia modificar-la.

El ple va aprovar inicialment en el passat ple del mes de novembre la  “Modificació puntual del POUM per l’ajustament d’alineació de l’avinguda de la Riera de Sant Genís de Palafolls”, que  té per objectiu ajustar l’alineació del carrer Riera de Sant Genís al resultat de les obres de canalització de la riera en el tram comprés entre Passada i Fonlladosa.

 

 

 

Avinguda de la Riera de Sant Genís
Avinguda de la Riera de Sant Genís de Palafolls