S'enllesteixen les tasques de neteja a la platja de la zona de les psammòfiles

Última revisió 23-11-2020 13:19
23/11/2020

L'Ajuntament ha reprès les tasques de neteja de la platja a la zona de les psammòfiles, afectada pel temporada Gloria. Els experts havien desaconsellat continuar amb aquestes tasques mesos enrere per respectar els períodes de nidificacions.

Des de fa dies, s'ha reprès la neteja a la zona de les psammòfiles dels efectes del Gloria. Els experts havien indicat que ara era el millor moment per reprendre la neteja, que estarà enllestida a principi del pròxim mes de desembre. Es retira l'acumulació de canyes de dins de l'espai de les psammòfiles i a més, es renova el tancat malmès. En alguns punts on és possible, s'amplia la zona del tancat. 

La Regidoria de Medi Ambient ha explicat durant aquestes tasques s'ha optat per deixar troncs a la part frontal de l'aigua, perquè funcionin com a atrapa sediments que ajudin a millorar la biodiversitat. I a dins dels tancats, s'ha deixat acumulació de material llenyós, perquè també afavorirà la millora de la biodiversitat. 

Tot l'excedent de fusta que els veïns i veïnes no s'havien emportat, bàsicament soques i arrels, s'ha gestionat amb una empresa especialitzada per generar compostatge.