Obert el procés de selecció de places d'agent cívic de l'ascensor i dels parcs Francesc Macià i Castell

Última revisió 25-05-2023 13:46
25/05/2023

L'Ajuntament convoca tres places d'agent cívic del Parc Francesc Macià, Parc del Castell i de l'ascensor inclinat. El termini per presentar-se al procés de selecció és obert fins a l'1 de juny. 

El contracte és del 19 de juny i fins al 30 de novembre i per jornada completa. Els i les aspirants han de reunir els següents requisits:

  • Acreditar estar en possessió, com a mínim, del Certificat d’Escolaritat.
  • Comprensió i expressió oral fluida en català i castellà.
  • Acreditar estar en situació de desocupació, inscrit/ta al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i que no es cotitzi a cap dels règims de la Seguretat Social. S’haurà d’acreditar mitjançant el document en vigor d’inscripció al SOC (DARDO) i l’informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Disposar de la capacitat funcional necessària per al desenvolupament de les tasques del lloc de treball i no patir cap malaltia, ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball.

 

Consulta aquí tota la informació sobre les bases reguladores del procés de selecció de tres agents cívics del Parc Francesc Macià, Parc del Castell i de l'ascensor inclinat. 

Les interessades han de presentar una instància telemàtica aquí.

Imatge d'arxiu de l'ascensor inclinat
Imatge d'arxiu de l'ascensor inclinat del Parc del Castell. Foto: AjMalgrat.